ANBI

De Stichting TienTotZestien heeft de ANBI-status aangevraagd. Onze stichting heeft geen winstoogmerk en voert haar doelstelling uit in het algemeen belang.

Beleidsplan

Onze doelstelling, activiteiten en werkwijze zijn vastgelegd in een beleidsplan. Het beleidsplan wordt jaarlijks gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. Indien er sprake is
van grote wijzigingen binnen beleid, organisatie of financiën zal het beleidsplan tussentijds bijgewerkt worden.

De meest recente versie van ons beleidsplan download u via onderstaande knop:
Beleidsplan Stichting TienTotZestien

Jaarverslag

De stichting zal telkens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag en financiële verantwoording publiceren op haar website www.tientotzestien.nl. De meest recente jaarrekening over 2023 kunt u downloaden via onderstaande knop:

Stichting TienTotZestien – Jaarrekening 2023

-->