Programma-manager Technology with Education – UoC

Op verzoek van Rector Magnificus van de UoC (University of Curaçao) Francis de Lanoy en het hoofd LoFo (Leraren Opleiding Funderend Onderwijs) Leendert Pengel is Louis Hilgers samen met Alex-Jan Sigtermans en Yunette Aniceta verantwoordelijk voor het programma van de Conferenties EDUCATION WITH TECHNOLOGY – 2018/2019/2020 (met medewerking van de Stichting TienTotZestien (voorheen Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal en Educos).

-->