Onderwijsadviseur Bisschop Choennie van Suriname

N.a.v. het project een ICT-lerarenagenda voor Suriname is Louis Hilgers op verzoek van de bisschop Mgr Choennie van Paramaribo aangesteld als Onderwijsadviseur van het Bisdom / de Bisschop. Monseigneur Karel Choennie heeft hem daartoe persoonlijk gevraagd.

Daarnaast nam hij zitting in de speciale door de bisschop in het leven geroepen onderwijscommissie. Deze commissie o.l.v. Ivan Fernald heeft als doelstelling het onderwijs op een hoger plan te brengen.

-->