KLEURENBLIND (COLOR DOESN’T MATTER)

Stichting TienTotZestien heeft een concept ontwikkeld
voor leer-, les-, en spelmateriaal op het gebied van
DISCRIMINATIE, RACISME ÉN SLAVERNIJ.
KLEURENBLIND wordt een onderdeel van 4XNEE!

Speels kennismaken met een serieus onderwerp is de basis van 4XNEE,
een bijzonder lespakket over Discriminatie, Racisme én Slavernij.
Rolmodellen / BN’ers worden in de kleuren
zwart (Afro-American), geel (Aziatisch), rood (Latino) en wit afgebeeld.
De subtitel is Color doesn’t matter is een knipoog naar de Black Live Matter beweging.
Basis is het fysieke kwartetspel én een online kwartetgame. 
M.b.v. lesbrieven (factsheet / praatpapier) kunnen leerlingen
presentaties/werkstukken/discussies  verzorgen  aan medeleerlingen.
De leerkracht / docent is de medeleerling-achter-in-de-klas.

De tekeningen zijn gemaakt door Janet Jayr van Janet’s Draw Station.


Klik hier en kijk en luister naar hoe Jandino over KLEURENBLIND denkt.

 

Jandino en Louis Hilgers
-->