Mission Statement

Stichting TienTotZestien (opgericht op 2 juni 2020) is ontstaan vanuit Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal (opgericht op 1 april 2013). De stichting heeft als primair doel het onderwijs in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, in Suriname en Caribisch Nederland (educatief) te ondersteunen, met het accent op technologie. De stichting richt zich primair, maar niet uitsluitend, op de leeftijdsgroep van 10 jaar (Groep 7/8) tot 16 jaar (VO).

Uit de statuten van de stichting TienTotZestien:

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het in regie van de stichting (laten) ontwikkelen van (leer)middelen
 • professionalisering van leerkrachten. docenten en management stimuleren.
 • realiseren samenwerking tussen partijen binnen en buiten het onderwijs.
 • samenwerking zoeken met relevante (educatie gerelateerde) organisaties.
 • Financiering proberen te realiseren via subsidies, sponsoring en giften.

Inkomsten / vermogen van de stichting

 • bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren
 • bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is
 • subsidies
 • erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
 • opbrengsten van activiteiten
 • alle andere baten

Louis Hilgers

Voorgeschiedenis

Stichting TienTotZestien is ontstaan als opvolger van Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal.
Meer informatie hierover volgt!

-->