Mission Statement

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is een hybride, crossmediale publicatie: boek en webapp.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal wil docenten en ouders in het Basis (Funderend) en Voortgezet (secundair) Onderwijs in het Nederlands taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Curaçao, Aruba, St Maarten, Caribisch Nederland en Suriname) een wegwijzer bieden naar bronnen voor digitaal leermateriaal. Het biedt handreikingen voor digitaal leermateriaal, zoals een overzicht van bronnen en beschrijvingen van didactische werkvormen. Ook handreikingen voor het zelf maken en arrangeren van digitaal leermateriaal, gebaseerd op beschikbare tools/applicaties, maken deel uit van het project.

De inhoud van het project wordt op twee manieren gerealiseerd:

  1. Iedereen die affiniteit heeft met onderwijs wordt opgeroepen voorbeelden in te dienen (via het crowdsource principe)
  2. Redactie en inbreng van de experts die gelieerd zijn aan het project.

Wat & waar (bronnen)

Wat is waar te vinden op het gebied van digitaal leermateriaal?

  1. Bij educatieve uitgevers
  2. Onderwijsprojecten (Kennisnet, Wikiwijs, Les 2.0, VO-content, Leraar 24, enz.
  3. Open leermateriaal van individuele leraren of (onderwijs)organisaties
  4. Specials (publieke organisaties zoals musea, dierentuinen en bedrijfsleven).

Hoe (werkvormen)

Hoe en op basis van welke doelen zet je digitaal leermateriaal in?
Welke didactische werkvormen zijn er?

Zelf doen (tools)

Welke tools (gratis/betaald) om zelf digitaal lesmateriaal te maken?
Waarop let je als je zelf materiaal maakt, zoals kwaliteit, auteursrechten, delen van materiaal (crowdsourcing en crowdsharing).

Rolmodellen

Portretten van leraren die met enthousiasme digitaal leermateriaal op passende wijze inzetten in de dagelijkse lespraktijk en tevens ervaringen willen delen.

-->