De leraar maakt het verschil

De leraar maakt het verschil

Na vijftig jaar experimenteren staan we nu aan de vooravond van de grootschalige introductie van digitaal leermateriaal in het klaslokaal. De infrastructuur is volwassen en er zijn betaalbare devices beschikbaar. Over een paar jaar heeft iedere leerling de beschikking over een eigen scherm. Anders dan vaak gedacht, zal dit leraren niet reduceren tot veredelde surveillanten. Integendeel zelfs. Leraren krijgen sneller en meer feedback, die hen in staat stelt tot het geven van gedifferentieerde instructies. Het automatiseren van routinetaken als het nakijken van werkboeken maakt dat hiervoor meer tijd beschikbaar komt. De motivatie van leerlingen kan verhoogd worden door het toevoegen van spelelementen, het aanbieden van oefeningen op hun eigen niveau en door leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven over het tempo en het pad dat ze volgen. De belangrijkste schakel in de onderwijsketen is en blijft echter de leraar. Die is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.

ParnasSys wil leraren ondersteunen bij het inzetten van digitale leermiddelen. Zowel door leraren overzicht te bieden over alle leergebieden, geleidingstrajecten en sociaal emotionele aspecten van hun leerlingen, als door het aanbieden van een raamwerk in de vorm van leerlijnen, zodat met verschillende aanbieders van digitaal leermateriaal toch een dekkend curriculum kan ontstaan.

Petra Hagreize
Directeur Parnassys

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->