Elke leraar is een rolmodel

Elke leraar is een rolmodel

Kinderen hebben leraren nodig die aansluiten bij drie basisbehoeften: erbij horen, bekwaam kunnen zijn en zelf sturing kunnen geven aan je leven en ontwikkeling. Een goede leraar speelt met gemak in op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, motiveert hen en daagt hun talenten uit door een leeromgeving te scheppen die past bij die basisbehoeften. Daarbij gebruikt hij moderne hulpmiddelen en digitaal leermateriaal. Vaardigheden als begrijpend lezen, rekenen en taal worden in de toekomst aangeboden in gepersonaliseerde programma’s. Deze programma’s begeleiden kinderen op een manier die past bij hun specifieke behoeften naar de gestelde einddoelen. De leraar zal voldoende ict-vaardig moeten zijn om met deze programma’s te kunnen werken. Omdat kinderen zo sneller en efficiënter leren, blijft er meer tijd over voor culturele vorming. De nieuwe leraar helpt kinderen de wereld te ontdekken door verhalen te vertellen, maar ook door alle mogelijkheden van internet in leerarrangementen te verbinden.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie leidt leraren op voor het onderwijs van de toekomst. Hierin dient elke leraar een rolmodel te zijn voor zijn leerlingen: iemand die zelf zichtbaar leert en die een onderzoekende houding voorleeft.

Drs. Harrie J.Th. van de Ven
Directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->