Haal als leraar het beste uit jezelf

Haal als leraar het beste uit jezelf

Talentherkenning en -ontwikkeling van kinderen en jongeren is een cruciale factor voor een sterke, concurrerende kenniseconomie; de kwaliteit van het onderwijs is daarbij essentieel.

Excellent, onderscheidend onderwijs wordt gedragen door goede en gekwalificeerde leraren voor de klas – en directeuren op school. Helaas kiezen te weinig jongeren voor een carrière in het onderwijs vanwege de status van het beroep en de arbeidsvoorwaarden. Continu investeren in de professionaliteit van de leraar en de schooldirecteur verbetert de kwaliteit van het onderwijs en het aanzien van de beroepsgroep. Teachers Channel wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de status van de beroepen in het onderwijs verhogen. Teachers Channel is een onderwijskundig webbased platform voor de professionalisering in het onderwijs, ingevuld in samenwerking met kennispartners en met het onderwijs zelf. Teachers Channel draait om:

  • zelfreflectie via digitaal assessment
  • nadenken over waar je zou kunnen (en moeten) ontwikkelen
  • collega’s om feedback vragen
  • weten waar je talenten liggen en deze gebruiken om anderen verder te helpen
  • kennis delen via netwerken en professionele leergemeenschappen
  • leren via e-learning en blended learning
  • leren in de context van relevante informatie over en rond het onderwijs, verzameld in hoogwaardige databases
  • vastleggen in digitaal bekwaamheidsdossier
  • samenwerking: professionaliseren doe je samen met collega’s en specialisten.
← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->