Ict-gebruik dat niet meer opvalt in het leerproces

Ict-gebruik dat niet meer opvalt in het leerproces

Leren met ict’ is helaas nog steeds een apart thema; het is klaarblijkelijk nog niet zo vanzelfsprekend als ‘leren met boeken’ of als ‘leren met av-materiaal’. Zolang ict nog niet wordt gezien als een normaal didactisch hulpmiddel in het lesgeven door leraren, blijven praktische, stimulerende voorbeelden en suggesties nodig om dit proces te versnellen. APS IT-diensten richt zich op een  situatie waarin ict niet meer ‘opvalt’ maar als normale gang van zaken wordt ingezet bij het lesgeven (en in de ondersteuning) en waarin leerlingen en leraren optimaal profiteren van het gebruik. Dat kan via tijdwinst (automatisch nakijken en/of scoren), door kwaliteitsverhoging (beter op de behoefte afgestemde hulp) of door het vergroten van de motivatie in het leerproces.

Vanuit onze missie ‘verbindingen leggen tussen ict en leren’ werken we van harte mee aan activiteiten als de Reisgids Digitaal Leermateriaal, die dit proces ondersteunen. We stellen  bijvoorbeeld budgetten beschikbaar, organiseren bijeenkomsten waarin ervaringen en kennis worden uitgewisseld, stellen deskundigheid ter beschikking, geven hulpmiddelen in bruikleen en organiseren studiereizen om kennis te nemen van de praktijk in andere landen.

Nico van Tricht
directeur APS IT-diensten

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->