Leermiddelen en leerplan

Leermiddelen en leerplan

Leraren en leidinggevenden blijken nogal eens van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonnigere kijk op de toepassing van ict dan leraren. En terwijl leidinggevenden het idee hebben dat er in toenemende mate sprake is van leermiddelenbeleid, ervaren leraren juist het tegenovergestelde. Wanneer we naar het gebruik van digitale leermiddelen kijken, constateren we dat we de groei achterblijft bij de verwachtingen. Dit zijn enkele resultaten uit de tweejaarlijkse leermiddelenmonitor die het SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, uitbrengt. Door dit onderzoek wil het SLO een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leermiddelen en het gebruik ervan. Leermiddelen zijn immers belangrijk gereedschap in handen van de leraar.

Goede leermiddelen zijn essentieel bij de uitvoering van het leerplan en voor het  behalen van goede resultaten door leerlingen. Daarnaast bieden wij op Wikiwijsleermiddelenplein.nl veel informatie aan over leermiddelen. Het accent ligt hierbij op het ondersteunen van leraren en scholen bij het kiezen van leermiddelen en bij het maken van flexibele leerarrangementen die passen bij hun visie en bij de leerbehoeften van hun leerlingen. Wij richten ons  op het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en werken samen met partners als Kennisnet, GEU, VO-raad, PO-Raad, Open Universiteit en VO-content op dossiers als educatieve content keten, Wikiwijs, passend onderwijs en gepersonaliseerd leren.

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->