Leeromgevingen verrijken met technologie

Leeromgevingen verrijken met technologie

Het onderwijs heeft een pedagogische opdracht en mag daarom geen ict-loze haven in een ict-rijke wereld zijn. Tegelijkertijd biedt ict kansen voor het vormgeven van effectief, efficiënt en aantrekkelijk onderwijs. Dankzij ict kan je onderwijs beter personaliseren, kan je lerenden in staat stellen meer hun eigen interesses te volgen en kan je onderwijs vormgeven dat meer passend, bindend en relevant is. Het versterken of verrijken van onderwijs, opleiden en leren met behulp van ict, noemen wij als Welten-instituut ‘technology enhanced learning’. Bij het inzetten van ict in het onderwijs blijven de opvattingen over onderwijs en didactiek leidend en dient de technologie deze te ondersteunen. Bovendien moet er oog zijn voor de diverse contexten waarbinnen leraren en lerenden opereren.

Het Welten-instituut vindt het belangrijk om onderzoek te doen naar de effecten van het gebruik van ict binnen leeromgevingen. Samen met de onderwijspraktijk ontwikkelen en implementeren we – in de praktijk – wetenschappelijk verantwoorde leeromgevingen, onderwijsvormen en doceerwijzen. Het contact tussen de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk is ons inziens van vitaal belang voor goed onderwijsonderzoek en daarmee voor een kwaliteitsverbetering van (ict in) het onderwijs.

Prof.dr. Saskia Brand-Gruwel
Open Universiteit / Welten-instituut

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->