Leren met morgen

Leren met morgen

Digitaal leermateriaal biedt volop kansen voor het onderwijs. Leerlingen kunnen zowel thuis als op school gebruikmaken van content, schoolinformatie raadplegen en samenwerken met medeleerlingen en leraren. Mede door deze ontwikkelingen ontstaat een andere kijk op de vorm van het onderwijs. Aandacht voor de leerling als individu, waarbij gekeken wordt naar het niveau, de behoeften  en stijl, wordt steeds belangrijker. Hierdoor verschuift ook de rol van de leraar van een sturende naar een meer coachende rol. Veel leraren zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met digitale leermiddelen binnen hun onderwijs. Wij ervaren dat zij behoefte hebben aan meer kennis en inspiratie rondom digitale toepassingen. Daarnaast blijkt een goede vertaling van onderwijsvisie naar ict-beleid vaak lastig.

IT-Workz zorgt voor de volledige ontwikkeling, coördinatie en implementatie van digitale leermiddelen. Wij ondersteunen scholen bij visievorming, het maken van  beleidsplannen en een plan van aanpak. Door onze begeleiding en training van leraren halen zij zo veel mogelijk voordeel uit de digitale mogelijkheden. IT-Workz maakt de toekomst van leren praktisch en tastbaar. We verbinden onderwijs van nu en morgen.

Jan Broeken
directeur IT-Workz

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->