Meer maatwerk en meer ruimte voor begeleiding

Meer maatwerk en meer ruimte voor begeleiding

Leraren hebben het druk. Persoonlijke aandacht geven aan de individuele talenten van leerlingen is lastig in een klas van dertig. Zeker als daarbij nog lessen voorbereid en nagekeken moeten worden. Leraren hebben recht op slimme ondersteuning om routinetaken te automatiseren, zodat zij ruimte krijgen voor meer persoonlijke begeleiding van leerlingen. Iedere leerling is anders. Onderwijs op maat leidt tot betere leerresultaten en een hogere motivatie. Onderwijs heeft de dure plicht om leerlingen blijvend te enthousiasmeren met leerdoelen en lesstof die aansluiten op  het eigen niveau van de leerling, zodat zij hun talenten beter kunnen ontwikkelen.

Zonder de inzet van digitaal leermateriaal is het ondenkbaar dat scholen beide ambities kunnen realiseren. Software kan toetsvragen en ingevulde werkboeken nakijken en zo leraren ontlasten. Digitaal leermateriaal is geduldig om leerlingen keer op keer met de lesstof te laten oefenen. Dat maakt de leraar niet overbodig, maar biedt ruimte. Digitaal leermateriaal is in staat zich aan te passen aan de leerling. Boeken niet. Het levert bovendien een ongekend inzicht in het leerproces van iedere individuele leerling – inzicht dat er nu niet is. Onderwijs is en blijft mensenwerk. De inzet van digitaal leermateriaal maakt het vooral meer persoonlijk.

Jan Kees Meindersma
Kennisnet

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->