Met ict het onderwijs verbeteren voor leerlingen én personeel

Met ict het onderwijs verbeteren voor leerlingen én personeel

Onderwijs is een levenslang proces; daarom moet het op elke plek en op elk moment toegankelijk zijn. Met ict is dat ook mogelijk. Technologie brengt – in hoog tempo – veranderingen teweeg en heeft zo significante gevolgen voor de manier waarop mensen wereldwijd leven, werken, leren en spelen. Nieuwe en opkomende technologieën beïnvloeden niet alleen op bijzondere wijze de toekomstige  onderwijsleerprocessen, maar ook de organisatie en het beheer van het onderwijs.

Op Curaçao is dit niet anders. Het R.K. Centraal Schoolbestuur op Curaçao heeft als doel het behartigen van de belangen van onderwijs en opvoeding in de rooms katholieke geest. Het RK Centraal Schoolbestuur probeert door middel van ict het rendement en de efficiëntie van het onderwijs te verhogen voor de  leerlingen, maar ook voor het personeel. Met behulp van digitale middelen kan beter ingespeeld worden op de individuele behoeften van leerlingen. Zo willen we de motivatie en schoolprestaties van leerlingen bevorderen en hen beter ondersteunen bij zelfstandig werken en samenwerkend leren. Hierdoor zal naar verwachting ook de arbeidssatisfactie van leraren toenemen.

Lisette Garmers-van Lamoen
Directeur R.K. Centraal Schoolbestuur Curaçao

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->