Met open digitaal leermateriaal kan een leraar meer leraar zijn

Met open digitaal leermateriaal kan een leraar meer leraar zijn

Open digitaal leermateriaal vergroot de mogelijkheden van leraren om rekening te houden met onderlinge verschillen tussen leerlingen. Dit materiaal is namelijk te bewerken en te combineren voor onderwijs op maat. De meeste leraren willen geen complete digitale leerlijn ontwikkelen, maar variëren op bestaande leerlijnen die voldoen aan de kerndoelen en de eindtermen. Als leraren vrijelijk gebruik kunnen maken van bestaand digitaal leermateriaal, dit kunnen bewerken en weer delen, vereenvoudigt en versnelt dat de digitale contentontwikkeling. Zowel het aanbod als de kwaliteit van content zal exponentieel toenemen. Essentieel hierbij is een modern en actief leermiddelenbeleid dat leraren ondersteunt bij het gebruik van open digitale leermiddelen.

Door deelname aan stichting VO-content nemen scholen zelf het heft in handen voor de ontwikkeling en bekostiging van open digitaal leermateriaal. Stichting VO-content zorgt voor de ontwikkeling van Stercollecties: open digitale kernmethoden voor het voortgezet onderwijs. Stercollectiemateriaal is eenvoudig vindbaar (vanuit een leerlijn) en toegankelijk vanuit het eigen schoolportaal en via Wikiwijs.

Ron Zuijlen
directeur VO-content

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->