Op weg naar crowdlearning

Op weg naar crowdlearning

Kinderen gaan naar school en zitten op school. Maar het vertoeven binnen het schoolgebouw zelf is niet essentieel voor het leren. Klassieke onderwijsvernieuwers als Kees Boeke (De Werkplaats) en George Dennison (Een school is geen gebouw) stelden al dat de gemeenschap die gevormd wordt door leerlingen en leraren bepalend is voor wat en hoe kinderen leren. Het project Leerlingen voor Leerlingen borduurt voort op deze gedachte door oudere leerlingen instructiefilmpjes te laten maken voor jongere leerlingen. Zelfs kinderen die goed kunnen leren en die leren leuk vinden, vinden het niet altijd leuk op school. Vernieuwende scholen en hun leraren zien de vele mogelijkheden om ook buiten het schoolgebouw en de daarin opgesloten gemeenschap zinvol te leren, en spelen daarop in. Zij helpen leerlingen de vele bronnen van kennis en kunde te gebruiken en er verstandig en kritisch mee om te gaan.

Ict maakt het makkelijker om de omgeving waarin je leert te verbreden tot buiten de schoolmuren – en omgekeerd om de buitenwereld binnen te halen. Of je het op school nou leuk vindt of niet, via crowdlearning wordt leren leuk en spannend voor iedereen.

Mees van Krimpen
Bovenschools projectleider IIO-project Leerlingen voor Leerlingen

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->