Saskia Brand-Gruwel

Open Universiteit

Wetenschappelijke onderbouwing

Wie is Saskia Brand-Gruwel?

Saskia promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Onderwijskunde. Sinds 1999 is ze werkzaam bij de Open Universiteit Nederland, faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen. Als hoogleraar Learning Sciences houdt ze zich bezig met onderzoek naar informatievaardigheden en instructieontwerp. Het onderzoek naar het instructieontwerp is erop gericht effecten vast te stellen van onderwijs waarin hogere-ordevaardigheden, zoals informatievaardigheden, maar ook vaardigheden als zelfgestuurd leren, op een effectieve en adaptieve wijze zijn geïntegreerd in het onderwijs.

← alle reisleiders
-->